Bhagavad Geeta by B. G.Tilak-Marathi part1

गीतारहस्य-1 – बाळ गंगाधर टिळक by Bal Gangadhar Tilak भगवद्‌गीतेवर असंख्य टीकाग्रंथ उपलब्ध असताना आणखी एक ग्रंथ लोकमान्य टिळकांना कां लिहावासा वाटला. पाहू या त्यांच्याच शब्दांत – “सांसारिक कर्मे गौण किंवा त्याज्य ठरवून ब्रह्मज्ञान, भक्ति वैगैरे नुसत्या निवृत्तिपर मोक्षमार्गाचेच गीतेत निरूपण केले आहे, हे मत जरी आम्हांस मान्य नाही, तरी मोक्षप्राप्तीच्या मार्गाचे भगवद्‌गीतेत मुदलीच विवेचन … Read more

Marathi stories for kids Audiobook

Download Marathi stories for kids Audiobook This Marathi book set brings into focus the rich diversity and history of storytelling in India over the centuries. From the history of puppets and folktales shining a light on traditional art forms, to ghost stories and delightful stories in tribal languages, this set of books is bound to … Read more

Va Pu Kale Kathakathan Audiobook

Download or listen Va Pu Kale Kathakathan Audiobook   Vasant Purushottam Kale popularly known as Va Pu, was a Marathi writer who wrote short stories, novels, and biographical sketches. He authored more than 60 books. His well-known books include Partner, Vapurza, Hi Waat Ekatichi, and Thikri. He was a famous story-teller and had over 1600 … Read more

Asa Mi Asami pu la Deshpande Audiobook

Download or listen online Asa Mi Asami pu la Deshpande Audiobook   तुळशीवृंदावनापासून ते कॅक्टसच्या कुंडीपर्यंत कळत न कळत काळाबरोबर वाहत वाहत गेलेल्या एका कारकूनाचे हे आत्मचरित्र आहे. निरनिराळ्या मासिकांतून त्यातला बराचसा भाग यापूर्वीच आला आहे. मुख्यत: ‘दीपावली’च्या दिवाळी अंकांतून ‘असा मी असामी’ व त्यानंतर ‘पुन्हा मी पुन्हा मी’ असे दोन भाग प्रसिद्ध झाले होते. … Read more